Teksty pomorskie F. Lorentza [Friedrich Lorentz, Teksty pomorskie, Kraków 1924; Północnopolskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury, red. Kazimierz Nitsch, Kraków 1955; Edward Breza, Teksty północnokaszubskie, "Język Polski" LIII, 1973, z. 1, s. 31-38]

Jadwiga Zawadzka

Poradnik Językowy 3/1975 s. 164-166
Dział: Recenzje