Wariantywność biernika i dopełniacza we frazeologizmach polskich

Urszula Andrejewicz

Poradnik Językowy 9/2006 s. 11-16
Dział: Artykuły i rozprawy