Zdzisław Kempf, Próba teorii przypadków, cz. I, Wrocław 1978

Elżbieta Wierzbicka [Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska]

Poradnik Językowy 1/1982 s. 56-59
Dział: Recenzje