Badania struktury — badania nad strukturą. Fiedler — wymowa nazwiska. Plastyk. Zabierać się do czego

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1975 s. 170-172
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów