Remisław Wójcik, Język Wacława Rzewuskiego, Szczecin 1977

Krystyna Kwaśniewska-Mżyk

Poradnik Językowy 1/1982 s. 59-62
Dział: Recenzje