Jak pracować nad słowotwórstwem historycznym języka polskiego?

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 4/1975 s. 173-179
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ość-ity-isty-aty-asty-acja-izm/-yzm-ista/-ysta