I Krajowa Konferencja na temat budowy języka (Sofia, 17.X.—29.X.1978 r.)

Krystyna Herej-Szymańska

Poradnik Językowy 1/1982 s. 63-65
Dział: Sprawozdania