O performatywnym użyciu wyrażeń

Olgierd Adrian Wojtasiewicz

Poradnik Językowy 4/1975 s. 180-185
Dział: Artykuły