Centralne zagadnienia mowy wewnętrznej

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 1/1982 s. 70-72
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów