Wieloznaczność a nieostrość zakresowa wyrazów

Eugeniusz Grodziński

Poradnik Językowy 4/1975 s. 186-192
Dział: Artykuły