Głos w dyskusji nad imiesłowami

Jan Miodek

Poradnik Językowy 4/1975 s. 193-199
Dział: Artykuły