Polonica lipskie [Wilhelm Reinholz, Wir lernen Polnisch sprechen, Leipzig 1964; Wilhelm Reinholz, Konwersacje niemiecko-polskie. Deutsch-polnisches Konversationsbuch, Leipzig 1972; Ladislaus Jakowczyk i Wilhelm Reinholz, Deutsch Polnisch Taschenwörterbuch, Leipzig 1973]

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 4/1975 s. 203-206
Dział: Język polski za granicą