Z historii i teorii prac nad polską terminologią techniczną

Urszula Juszkiewicz

Poradnik Językowy 2/1982 s. 82-88
Dział: Artykuły