Elena Linţa, Wyrazy polskiego pochodzenia w języku rumuńskim, Wrocław 1974

Maria Supranowicz

Poradnik Językowy 4/1975 s. 208-209
Dział: Recenzje