Struktura semantyczna czasowników oznaczających ruch postępowy w języku polskim

Wenera Ibragimowa

Poradnik Językowy 2/1982 s. 104-110
Dział: Artykuły