Słownik gwary lwowskiej

Wacław Górawski

Poradnik Językowy 2/1982 s. 111-117
Dział: Artykuły