Władysław Lubaś, Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne, Kraków 1979

Andrzej Babuchowski, Iwona Nowakowska-Kempna, Eugenia Wojciszke

Poradnik Językowy 2/1982 s. 123-124
Dział: Recenzje