Zagadnienia językowe na sympozjum poświęconym roli nauk społecznych w humanizacji środowiska wielkoprzemysłowego [Katowice, 13-14 grudnia 1973]

Krystyna Kleszczowa

Poradnik Językowy 4/1975 s. 222-224
Dział: Sprawozdania