Tradycjonalistycznie? Dłonice. Na dworze. Pisownia nazw własnych. Nieprzypadkowo

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1975 s. 229-232
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów