Profesor Knut-Olof Falk (w 75 rocznicę urodzin i 50 rocznicę kontaktów z Polską)

Marian Jurkowski

Poradnik Językowy 3/1982 s. 133-140
Dział: Artykuły