O strukturze formalnej formacji typu chodzenie, płynięcie

Bogusław Kreja

Poradnik Językowy 5/1975 s. 246-248
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-anie-enie-cie-ęcie-ciel-dło-ik/-yk-ak-nik-nie