Ograniczenia w zakresie kategorii liczby komponentu a stabilność struktury formalnej związku frazeologicznego

Stanisław Bąba

Poradnik Językowy 3/1982 s. 141-151
Dział: Artykuły