Status gramatyczny i semantyczny wyrażenia z osobna

Maciej Grochowski

Poradnik Językowy 9/2006 s. 41-47
Dział: Artykuły i rozprawy