Nauczanie łaciny w szkole

Jerzy Małachowski

Poradnik Językowy 3/1982 s. 169-173
Dział: Język polski w szkole