Z dzisiejszych gwar Suwalszczyzny 1. Wesele córki, 2. Prawy Polak [Filipów, pow. Suwałki]

Teodozja Jagłowska, Tadeusz Zdancewicz

Poradnik Językowy 5/1975 s. 253-259
Dział: Teksty gwarowe