Międzynarodowe seminarium neuropsychologiczne dotyczące diagnostyki ogniskowych uszkodzeń mózgu i metod reedukacji mowy w afazji (Moskwa, 20 IX — 19 X 1974)

Maria Sadowska

Poradnik Językowy 5/1975 s. 278-280
Dział: Sprawozdania