Kategoria rodzaju polskiego czasownika: wartości, wykładniki i ich nietypowe funkcje. Zarys uściślającej modyfikacji strukturalnego opisu

Dorota Kopcińska

Poradnik Językowy 9/2006 s. 48-55
Dział: Artykuły i rozprawy