Zabezpieczyć — robak językowy? Wzbraniać. Frankofoński. Dacharz, dachowiec. Karawan a przyczepa samochowa

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1975 s. 284-288
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów