Rzeczowniki z przyrostkiem -ota we współczesnym języku polskim. I. Budowa i znaczenie formacji

Magdalena Foland [Magdalena Foland-Kugler]

Poradnik Językowy 6/1975 s. 296-302
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ota-anie-enie-ość-ny