Galicyzmy w listach Sobieskiego

Jiří Damborský

Poradnik Językowy 6/1975 s. 303-309
Dział: Artykuły