Z języka Białegostoku

Halina Saniewska

Poradnik Językowy 6/1975 s. 324-328
Dział: Teksty gwarowe