Michał Jaworski, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 1974

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 6/1975 s. 329-331
Dział: Recenzje