Uwaga! Schody!, czyli o składniowej funkcji myślnika

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Magdalena Derwojedowa

Poradnik Językowy 9/2006 s. 56-62
Dział: Artykuły i rozprawy