Sprawa Obywatela a interpretacja pism prawniczych. Umorzenie postanowienia. W wypadku — w razie — jeśli. Klecić. Porównywanie pomyłek? Drogą analizy

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1975 s. 344-348
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów