Słownik wymowy polskiej (założenia teoretyczne i propozycje)

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 7/1975 s. 349-358
Dział: Artykuły