Kategoria aspektu w polskich współczesnych nazwach wykonawców czynności

Teresa Dobrzyńska

Poradnik Językowy 7/1975 s. 359-368
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-acz-ak-arz-nik-ik/-yk-ec-ca-iciel/-yciel-ka