Rzeczowniki z przyrostkiem -ota we współczesnym języku polskim. II. Różnice znaczeniowe między współpodstawowymi formacjami z przyrostkami -ota, -ość i -ota, -stwo typu ciemnota — ciemność i głupota — głupstwo

Magdalena Foland [Magdalena Foland-Kugler]

Poradnik Językowy 7/1975 s. 369-378
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ota-ość-stwo-ka-ica/-yca