Pochodzenie nazwy szczytu górskiego - Romanka

Jan Setkowicz

Poradnik Językowy 7/1975 s. 379-385
Dział: Artykuły