Krystyna Siekierska, Język Wojciecha Stanisława Chrościńskiego. Studium mazowieckiej polszczyzny z przełomu XVII i XVIII wieku, Wrocław 1974

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 7/1975 s. 400-404
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-iwać/-ywać-stwo