Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 7/1975 s. 405-407
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
zwałka