Niskocukrowy dżem z porzeczki. Specjalista kosztorysowania. Powiatowa i Miejska Rada Narodowa. Dacza. Partykuła że. Dyskwalifikacje

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1975 s. 408-412
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów