Ze studiów nad polskim nazewnictwem osobowym. VI. O nazwiskach odmiejscowych

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 8/1975 s. 421-429
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ski-cki