Rzeczowniki z przyrostkiem -ota we współczesnym języku polskim. III. Udział formacji -ota w różnych odmianach stylowych polszczyzny

Magdalena Foland [Magdalena Foland-Kugler]

Poradnik Językowy 8/1975 s. 430-434
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ota