Opozycja aspektu dokonanego i niedokonanego a stosunek formacji podmiotowych do ich podstaw czasownikowych

Teresa Dobrzyńska

Poradnik Językowy 8/1975 s. 435-442
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-acz-ak-arz-nik-ik/-yk-ec-ca-iciel/-yciel-ka