Ortografia w nauczaniu początkowym. Zofia Latałowa, Wyrazy — zdania. Ćwiczenia z pisowni dla klasy I, Warszawa 1974

Katarzyna Bryzek

Poradnik Językowy 8/1975 s. 443-446
Dział: Język polski w szkole