Jerzy Nalepa, Opuscula Slavica. 2. Krytyczne i metodyczne uwagi o nazwach miejscowych dawnego województwa sandomierskiego, Lund 1973

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 8/1975 s. 447-457
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-c(z)yce-jь-eż-ěn--ica/-yca-ar--ьca-ec-ek