Stralsund

Mikołaj Rudnicki

Poradnik Językowy 8/1975 s. 458-459
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia