Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 8/1975 s. 460-464
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
posiadać