O pacy nad terminologią naukową. Lubień — Lubienia. Dębe Wielkie — Dębego Wielkiego. Konstrukt. Pro forma. Zyskać zabitych

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1975 s. 465-468
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów