Kategoria czasu w polskich współczesnych nazwach wykonawców czynności

Teresa Dobrzyńska

Poradnik Językowy 9/1975 s. 492-499
Dział: Artykuły